Home / Tag Archives: Tỳ khưu Thiện Minh

Tag Archives: Tỳ khưu Thiện Minh

Ý nghĩa, nguồn gốc An Cư

 Ý NGHĨA LỄ AN CƯ KIẾT VŨ Những năm đầu sau khi đức Thế Tôn thành đạo, những vị tỳ khưu đi hoằng pháp từ làng này sang làng nọ, mùa nào cũng đi, dầu mưa, dầu nắng, rất cực nhọc. Vì sự chu du của các tỳ khưu như …

Xem thêm »