Home / Tag Archives: Phật Giáo

Tag Archives: Phật Giáo

Sự Giác Ngộ Của Đức Phật

Hơn năm trăm năm trước kỷ nguyên Tây lịch, vào một đêm thanh bình tháng Vesākha, khi tĩnh tọa trong tư thế kiết già dưới cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-liên-thuyền, Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhattha) đã chinh phục được các thế lực ma quân, tự thân thể nghiệm được thực …

Xem thêm »

Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam: Đạo Phật Nguyên Thủy tại Việt Nam

Đạo Phật truyền đến Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ Công Nguyên [1]. Đến cuối thế kỷ thứ hai, Việt Nam đã thành lập được một trung tâm Phật Giáo quan trọng trong vùng, thường được gọi là trung tâm Phật Giáo Luy Lâu, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, …

Xem thêm »

Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam: Di ảnh Chư Tổ và các vị Trưởng Lão

Hàng trên, từ trái sang phải: Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Narada Hàng giữa, từ trái sang phải: Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Ẩn Lâm, Hòa thượng Tịnh Sự Hàng dưới, từ trái sang phải: Pháp sư Thongkham, Hòa thượng …

Xem thêm »