Home / Tag Archives: Hán Tạng

Tag Archives: Hán Tạng

Kinh Trường A Hàm: Phàm lệ

Hán Dịch: Phật-đà-da-xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ PHÀM LỆ 1. Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 (Buddhayaśsa) tuyên đọc thuộc lòng (ám …

Xem thêm »