Home / Lịch sử / Giới thiệu Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam / Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam: Di ảnh Chư Tổ và các vị Trưởng Lão

Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam: Di ảnh Chư Tổ và các vị Trưởng Lão

Hàng trên, từ trái sang phải:
Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Narada

Hàng giữa, từ trái sang phải:
Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa thượng Giới Nghiêm, Hòa thượng Ẩn Lâm, Hòa thượng Tịnh Sự

Hàng dưới, từ trái sang phải:
Pháp sư Thongkham, Hòa thượng Tối Thắng, Hòa thượng Giác Quang, Thiền sư Hộ Pháp

Source: Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, Hoa Kỳ (2-2005)

—————————

MỤC LỤC

1. Lịch sử phát triển

    Ðạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam
    Năm trung tâm hoằng pháp đầu tiên
    Một số đặc điểm trong sinh hoạt của Phật giáo Nam tông
    Vài nét về sự phát triển của Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam
    Phật giáo Nam tông Việt Nam: Cái nhìn từ bên ngoài
    Những Nhà Sư Phật giáo Nguyên thủy truyền giáo đầu tiên ở Sài gòn – Gia định
    Phật giáo Nam tông ở cố đô Huế

2. Các danh tăng và cư sĩ tiền bối

    Hòa thượng Hộ Tông
    Hòa thượng Bửu Chơn
    Hòa thượng Giới Nghiêm
    Hòa thượng Giác Quang
    Hòa thượng Ẩn Lâm
    Hòa thượng Tịnh Sự
    Hòa thượng Thiện Luật
    Hòa thượng Narada
     
    Cư sĩ Nguyễn văn Hiểu
    Cư sĩ Lê thị Lộc
    Hòa thượng Pháp Minh
    Hòa thượng Pháp Vĩnh
    Hòa thượng Thiện Thắng
    Hòa thượng Thiện Căn
    Hòa thượng Siêu Việt
    Hòa thượng Pháp Tri
    Hòa thượng Hộ Nhẫn
    Hòa thượng Vô Hại
    Thiền sư Hộ Pháp Dhammapala
    Hòa thượng Pháp Lạc

3. Nghi thức và sinh hoạt

    Các lễ hội chính
    Nghi thức căn bản
    Nghi thức tụng niệm

4. Ðịa chỉ và Hình ảnh sinh hoạt các chùa Phật giáo Nguyên thủy

    Địa chỉ các chùa tại Việt Nam
    Địa chỉ các chùa tại hải ngoại
    Hình ảnh các chùa

Nên xem

Cư sĩ Lê Thị Lộc (Cô Bảy Vĩnh Phúc) 1923-2007

Nén hương lòng Cô là dòng suối mát, cuốn trôi đi những ưu tư và …