TimeLine Layout

April, 2018

 • 21 April

  Gốc rễ tâm linh Làng Mai

    LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc Tuệ ở Hà Nội người ta thấy có một danh từ mới, đó là Nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở …

  Xem thêm »
 • 21 April

  Những phương pháp tu tập Làng Mai

    LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

  Xem thêm »

March, 2018

 • 4 March

  Miên mật, hiện pháp, lạc trú

    Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, thứ hai là Hiện pháp, và thứ ba là Lạc trú. Nếu nắm được ba nguyên tắc đó cho chắc chắn, thì sự thực tập của chúng …

  Xem thêm »
 • 4 March

  Phương pháp tu tập Làng Mai

    Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 3 – Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu …

  Xem thêm »

February, 2018

 • 24 February

  Thiền Giáo không hai

    Chúng ta biết rằng bản chất của đạo Bụt là thiền. Bụt đã tu thiền, và các thầy trong thời của Bụt cũng tu thiền. Có người tu nhiều hơn học, có người học nhiều hơn tu. Điều đó thời nào cũng có. Nhưng nói rằng hai phái là …

  Xem thêm »
 • 24 February

  Tổng lược

    Các giai đoạn thiền tông Việt Nam Tóm lược về các thiền phái ở Việt Nam, trước hết chúng ta phải nói tới tổ Tăng Hội, sơ tổ của thiền tông Việt Nam. Thầy Tăng Hội sinh ra và hành đạo tại Việt Nam vào nữa đầu của thế …

  Xem thêm »
 • 24 February

  Thiền phái Trúc Lâm

    NHỮNG THIỀN SƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁI TRÚC LÂM Tại Việt Nam có một thiền phái rất quan trọng, được gọi là thiền phái Trúc Lâm, xuất phát từ núi Yên Tử, miền Bắc Việt Nam. Trúc Lâm có nghĩa là rừng tre, Đứng về phương diện hình …

  Xem thêm »
 • 24 February

  Thiền phái Thảo Đường

    NGƯỜI TÙ BINH TÊN THẢO ĐƯỜNG Ngày xưa ở phía Nam nước Đại Việt có một quốc gia tên là Chàm (Kingdom of Champa). Nước đó thường tổ chức những cuộc xâm chiếm quấy nhiễu hai nước lân bang. Nước phía Bắc là Đại Việt, và nước phía Tây …

  Xem thêm »
 • 24 February

  Thiền phái Vô Ngôn Thông

    PHÁP THÂN NGŨ PHẦN Trong khi đi thiền hành chúng ta biết cái quan trọng nhất là đi từng bước một, và bước một bước như thế nào để cho trong bước đó mình có sự sống, có sự thanh tịnh, có niềm vui, có thảnh thơi, có sự …

  Xem thêm »
 • 18 February

  Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi

  NGUỒN GỐC Tỳ-Ni Đa-Lưu-Chi dịch theo chữ Hán là Diệt Hỷ, tức là niềm vui của tịch diệt. Tiếng Phạn là Vinītaruci Thiền sư Vinītaruci tới từ miền Nam Ấn Độ, đi bằng đường biển, và năm 562 thì cập bến có thể là Quảng Châu hoặc Giao Châu, chúng ta không biết …

  Xem thêm »