Classic Layout

Những phương pháp tu tập Làng Mai

  LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

Xem thêm »

Phương pháp tu tập Làng Mai

  Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 3 – Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu …

Xem thêm »

Thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi

NGUỒN GỐC Tỳ-Ni Đa-Lưu-Chi dịch theo chữ Hán là Diệt Hỷ, tức là niềm vui của tịch diệt. Tiếng Phạn là Vinītaruci Thiền sư Vinītaruci tới từ miền Nam Ấn Độ, đi bằng đường biển, và năm 562 thì cập bến có thể là Quảng Châu hoặc Giao Châu, chúng ta không biết …

Xem thêm »