Home / Góp nhặt / BÀI VỀ MINH SÁT

BÀI VỀ MINH SÁT

Tưởng đâu đời chỉ màu hồng
Ai ngờ rằng cõi hồng trần đảo điên.
Nếu không tinh tấn cần chuyên
Nếu không chánh niệm ưu phiền đến ngay.

Chú tâm vào chỗ bụng này
Thấy phòng thấy xẹp, thấy hoài chuyển rung.
Khi căng, khi kéo, khi chùng
Khi sâu, khi cạn, hãy ung dung nhìn.

Dầu tâm móng túng, mông lung
Cũng đừng lo lắng, cứ ung dung nhìn.
Chóng chày tâm sẽ nằm im
Không còn vọng đọng, chẳng tìm chỗ đi.

Dầu tâm lo lắng, sầu bi
Ghét ghen, hoan hỉ cũng thì nhìn thôi.
Chẳng cần toan tính lôi thôi
Chẳng cần lo sợ bồi hồi phân vân.

Sáng suốt chánh niệm chuyên cần
Hết lo thắc mắc phân vân nữa rồi.
Tâm trú đề mục chẳng rời
Khổ đau, hạnh phúc đến rồi lại đi.

Tấm thân huyễn hoá ra gì
ĐẤT, NƯỚC, GIÓ, LỬA chuyển di thất thường.
Giữ tâm chánh niệm luôn luôn
Khi đi, khi đứng, không buông, không chùng.

Nằm ngồi co duỗi thung dung
Thấy, Nghe, Sờ, Đụng cũng đừng có quên.
Chú tâm chánh niệm lâu bền
Thấy rõ TỨ ĐẠI tạo nên thân này.

Thân ta chấp giữ lâu nay
Chỉ là giả hợp đổi thay không bền.
Đất là sự cứng sự mềm
Nước là dính hút, kết liên, chảy dài.

Gió là chuyển động trong ngoài
Lửa ấy nhiệt độ nhớ hoài chẳng quên.
Khi đi: Nặng, Nhẹ, Cứng, Mềm
Chú tâm giở đạp xuống lên thang lầu.

Chuyên cần chánh niệm dài lâu
An vui tĩnh lặng hết sầu hết đau.
Cúi khom, ngó trước, ngó sau
Nấu cơm, quét dọn, chùi lau, đợi chờ.

Chú tâm chánh niệm bây giờ
Chớ nên dãi đãi đợi chờ ngày mai.
Đừng suy nghĩ đến tương lai
Quá khứ đã mất đoái hoài làm chi.

Dù cho đề mục là gì
Cũng có đặc tính đến đi “vô thường”.
Cứng, Tê, Đau, Nhức sự thường
Đến đi mặc chúng, ghét thương làm gì.

Đừng mong khổ thọ tan đi
Đừng mong lạc thọ ở lì với ta.
Mong là tham ái đó mà
Người còn tham ái khó ra luân hồi.

Cũng đừng chống cự lôi thôi
Cảm giác vui, khổ đến rồi lại đi.
Chống cự đàn áp ích gì
Sân tâm phát khởi lại đi luân hồi.

Muốn mau ra khỏi luân hồi
Diệt sạch nguồn gốc luân hồi ” TA,TÔI”.
Do còn tư tưởng” TA, TÔI”
Tà Kiến phát khởi luân hồi triền miên.

Khổ thọ đến, chánh niệm liền
Khách quan quán sát triền miên không ngừng.
Lạc thọ đến cũng chẳng mừng
An nhiên ghi nhớ tâm đừng lung lay.

Âm thanh tốt xấu ghi ngay
Không thương, không ghét từ rày rảnh tai.
Quán thân, quán thọ từ nay
Quán tâm, quán pháp cả ngày lẫn đêm.

Ngoại trừ giờ ngủ mỗi đêm
Giảm giờ giải trí, tăng thêm giờ thiền.
Đi đâu cũng đem theo thiền
Chánh niệm, sáng suốt dính liền cùng ta.

Tham Sân có đến la cà
Cũng đừng sợ hãi tránh ra xa làm gì.
Tham Sân đến rồi lại đi
Bất An, Hối Hận cũng thì thế thôi.

Chú tâm Chánh Niệm một hồi
Bất An, Hối Hận cũng thời ra đi.
Khi tâm khởi sự Hoài Nghi
Tinh tấn Chánh Niệm hoài nghi sẽ rời.

Dã dượi, Buồn ngủ đến rồi
Nghĩ đến ánh sáng một hồi sẽ hay.
Đứng thẳng dậy, xoa chân tay
Nếu không hết ngủ, rời ngay phòng thiền.

Kinh hành lui tới liên miên
Nếu không hết ngủ, ta thời đi lui.
Đi lui, buồn ngủ chẳng lùi
Kéo tai, rửa mặt, nghĩ vui, đừng sầu.

Quyết tâm chánh niệm bền lâu
Phiền não dứt sạch, hết sầu hết đau.
Tinh Tấn là pháp đứng đầu
Chánh Niệm, Chánh Định thật sâu, thật bền.

Chuyên cần tu tập ngày đêm
Trí tuệ tăng trưởng nhẹ êm Niết Bàn.

Sư Khánh Hỷ

Nên xem

Đoạn trừ các điên đảo: Tu tập từng bước

Nyanatiloka Mahathera, Buddhist Dictionary (1980) vipallāsa: điên đảo (perversions) hay ‘vặn vẹo, bóp méo’ (distortions). …