Home / Căn bản Phật Pháp / Thiền tập thời nguyên thỉ

Thiền tập thời nguyên thỉ

Thiền tập thời nguyên thỉ

Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 1 – Những bài giảng các kinh điển chính yếu và chưa chế biến của thời Bụt còn tại thế. Thêm vào đó là những sử liệu minh chứng đạo Bụt ở nước ta hồi đó là được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang chứ không phải từ Trung Quốc như nhiều sách sử ghi lại.
Những kinh điển căn bản
Gốc rễ kinh điển của Bụt
Từng bước thiền tập
Thiền tập trong Đạo Bụt
Thực tập Kinh Quán niệm hơi thở
Phân phái sau ngày Bụt nhập diệt
Ba trung tâm Phật giáo đời Hán
Khởi nguyên thiền tập Trung Hoa
Khởi nguyên thiền tập Việt Nam
Những hơi thở có công năng chữa trị

Nên xem

Thiền phái Trúc Lâm

  NHỮNG THIỀN SƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁI TRÚC LÂM Tại Việt Nam có …