• Gốc rễ tâm linh Làng Mai

    LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc T…

 • Những phương pháp tu tập Làng Mai

    LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài …

 • Miên mật, hiện pháp, lạc trú

    Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, …

 • Phương pháp tu tập Làng Mai

    Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 3 – Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dun…

 • Thiền Giáo không hai

    Chúng ta biết rằng bản chất của đạo Bụt là thiền. Bụt đã tu thiền, và các thầy trong thời của Bụt …

Recent Posts

Gốc rễ tâm linh Làng Mai

  LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc Tuệ ở Hà Nội người ta thấy có một danh từ mới, đó là Nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở …

Xem thêm »

Những phương pháp tu tập Làng Mai

  LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

Xem thêm »

Miên mật, hiện pháp, lạc trú

  Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, thứ hai là Hiện pháp, và thứ ba là Lạc trú. Nếu nắm được ba nguyên tắc đó cho chắc chắn, thì sự thực tập của chúng …

Xem thêm »