Home / Kinh Nikaya

Kinh Nikaya

Đại tạng kinh Nam truyền – Nikaya

Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta)

SUTTANIPĀTAPĀḶI – KINH TẬP MAṄGALASUTTAṂ Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi. 1. Bahū devā manussā ca maṅgalāni acintayuṃ, ākaṅkhamānā …

Xem thêm »

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất (Hán tạng)

Bài kinh nầy trong Hán tạng được xem như tương đương với kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) trong tạng Pali. Pháp Cú Kinh (T210), Phẩm Cát Tường, Chương 39 Kinh Điềm Lành Lớn Nhất Thiền sư Nhất Hạnh dịch nghĩa https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-diem-lanh-lon-nhat/ Bài kệ 1 Phật tôn quá chư thiên 佛 …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần III

(XI) Kinh Tranh luận (Sn 168) Người hỏi: Từ đâu được khởi lên, Các tranh luận, đấu tranh, Than van và sầu muộn, Cùng với tánh xan tham, Mạn và tăng thượng mạn, Kể cả với hai lưỡi, Từ đâu chúng sanh nhiều, Mong Ngài hãy nói lên. Thế Tôn: …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần II

(VI) Kinh Già (Sn 158) Sinh mạng này ngắn thay, Trong trăm năm, rồi chết, Nếu ai sống hơn nữa, Rồi cũng chết vì già. Loài Người sầu vì ngã, Mọi chấp thủ vô thường, Trống không là đời này, Thấy vậy sống không nhà. Vì loài Người nghĩ rằng …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần I

(I) Kinh về Dục (Sn 151) Ai ao ước được dục, Nếu dục được thành tựu, Chắc tâm ý hoan hỷ, Ðược điều con người muốn. Nếu người có dục ấy, Ước muốn được sanh khởi, Các dục ấy bị diệt, Bị khổ như tên đâm. Ai tránh né các …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Ba: Đại Phẩm – Phần IV

(VII) Kinh Sela (Sn 102-112) (Xem kinh Sela, Trung Bộ Kinh, Tập II) (VIII) Kinh Mũi Tên (Sn 112) 574. Sinh mạng của loài Người, Ở đời không ai biết, Không tướng, nhiều phiền toái, Nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 575. Không có sự gắng nào, Khiến sống thoát khỏi …

Xem thêm »